AKRacing

AKRacing ProX Gaming 電競椅 (黑/白/紅/藍)

AKRacing ProX Gaming 電競椅 (黑/白/紅/藍)產品特色:金屬框架PU皮4...

AKRacing ProX Gaming 電競椅 (黑/白/紅/藍)產品特色:金屬框架PU皮4D 調節手臂高低調控傾抑開關大幅度可調 (最大傾抑12°)耐用車輪承重最大150kg

有貨
$2,388